Kbs Petrus & Paulus

Roland Holststraat 16 4819 HR Breda

  • Schoolfoto van Kbs Petrus & Paulus
  • Schoolfoto van Kbs Petrus & Paulus
  • Schoolfoto van Kbs Petrus & Paulus
  • Schoolfoto van Kbs Petrus & Paulus
  • Schoolfoto van Kbs Petrus & Paulus

Het team

Toelichting van de school

INOS kent een platte organisatie: Bestuur – Directeur – Medewerker. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen, ligt daardoor dicht bij de leerkracht en de directe collega’s in het team.

Wij stimuleren de professionele ontwikkeling van leerkrachten onder andere door bij elkaar in de klas te kijken, door scholing/opleiding en door deel te nemen aan INOS-brede leergemeenschappen waar specialisten van verschillende scholen met elkaar werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

INOS vindt het belangrijk dat bij afwezigheid van een leerkracht er een vakbekwame en gediplomeerde vervanger beschikbaar is. Daartoe is Phoenix opgericht als 29e school van INOS.

Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die hun talenten inzetten als invalleerkracht binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken voor professionalisering en/of innovatie.
Waarom Phoenix? Deze naam – die komt uit de Griekse mythologie – staat voor wijsheid, vernieuwende kracht en (opnieuw) tot bloei komen.   

Mocht het voorkomen dat Phoenix geen invalleerkracht beschikbaar heeft, dan hanteert de school een protocol, waarbij overige leerkrachten worden ingezet en indien nodig een groep wordt opgesplitst en over de andere groepen wordt verdeeld. Indien er geen oplossing voorhanden is kan er besloten worden een groep thuis te laten. Uiteraard worden ouders hier tijdig van op de hoogte gesteld en denkt de school altijd mee in opvangmogelijkheden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen de school zijn alleen de groepen 1 en 2 gecombineerd. Op woensdag zijn de kinderen van groep 1 nog vrij en wordt er alleen gewerkt met groep 2 kinderen.

Het eerste half uur van de schooldag zijn alle kinderen met (LIST) lezen bezig. Op dat moment wordt er groep doorbrekend gewerkt.

Na groep 4 en in bepaalde situaties ook na groep 6 worden de leerlingen herverdeeld over nieuwe groepen. In de bijlage op de website van de school kunt u hier meer informatie over lezen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze onderwijstijden zijn niet in alle groepen gelijk. De leerkrachten beslissen aan de hand van de ondersteuningsbehoefte in de verschillende groepen hoe het rooster (tijdelijk) aangepast dient te worden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Voor leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt de school over specifieke, interne deskundigheid. Wij hebben specifieke deskundigheid in huis (interne) op het gebied van leren (cognitieve ontwikkeling), gedrag (sociaal-emotionele ontwikkeling), dyslexie en hoogbegaafdheid.

Wanneer de interne deskundigheid onvoldoende blijkt, hebben we op alle gebieden externe contacten die we kunnen inzetten voor begeleiding en/ of onderzoek. Extern maken wij gebruik van de expertise van het speciaal (basis)onderwijs. De Collegiale Consultatiegever (de CC-er) vanuit het SBO vormt met haar observaties/ adviezen een belangrijke schakel in de ondersteuning binnen de groepen. Daarnaast hebben we ook de mogelijkheid om ambulante begeleiding aan te vragen vanuit de Speciaal Onderwijs clusters 2, 3 en 4. Ook werken we als Kbs Petrus en Paulus veel samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Aan onze school is een School CJG-er (Centrum voor Jeugd en Gezin) gekoppeld, waarbij ouders maar ook leerkrachten advies kunnen vragen betreft het (sociale) gedrag en algemene opvoedingsvragen van hun kind.

Op onze school proberen we een passend aanbod te creëren voor alle leerlingen. Hierbij kijken we niet alleen naar leerresultaten, maar vinden we het welbevinden en het gedrag zeker zo belangrijk. Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zorgen we voor een passend aanbod in de klas en waar nodig buiten de klas, waarbij we deze kinderen hun creatieve denken stimuleren en door het trainen van de executieve functies zo veel mogelijk leiden naar zelfstandig autonome leerlingen. Zelfontplooiing en eigenaarschap van de leerling zelf zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

Leerlingen met dyslexie krijgen aanpassingen en mogen gebruikmaken van ondersteunende middelen. Vanaf jaargroep 6 bestaat er een mogelijkheid om te werken met Textaid. Dit is een online tool die met slechts één druk op de knop teksten hardop voorleest terwijl de tekst wordt gemarkeerd. Omdat het online is kunnen we het gebruiken op computer, tablet én smartphone.

Het Schoolondersteuningsprofiel van de school is ook in te zien via de website van de school (voor ouders en dan naar downloads)

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven