Kbs De Boomgaard

Wegedoornpage 1 4814 TZ Breda

  • Schoolfoto van Kbs De Boomgaard
  • Schoolfoto van Kbs De Boomgaard
  • Schoolfoto van Kbs De Boomgaard

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de vergelijkingssite van Kbs De Boomgaard, een school van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

We hebben een grote basisschool die centraal tussen de wijken Tuinzigt en Westerpark ligt. Onze leerlingenpopulatie is een mooie evenwichtige samenstelling van leerlingen met heel verschillende achtergronden. Daardoor leren kinderen al vroeg omgaan met die verschillen. We doen dat met elkaar vanuit de kernwaarden respect, veiligheid, verantwoordelijkheid en ambitie.

Op deze site vindt u belangrijke informatie over onze school die u kunt vergelijken met andere scholen. Meer specifieke informatie is te vinden op onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • respect
  • veiligheid
  • verantwoordelijkheid
  • ambitie
  • talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De meeste basisschoolleerlingen uit de wijken Tuinzigt en Westerpark staan ingeschreven op Kbs de Boomgaard.

De afgelopen jaren zien we terugloop van het aantal leerlingen. Deze wordt veroorzaakt door een dalend aantal leerlingen in deze wijken. De verwachting is dat het leerlingenaantal komende jaren verder zal afnemen. Gezien de recente doorstroming in de wijk, de komst van jonge gezinnen en mogelijk kleine nieuwbouwprojecten, is de verwachting dat het leerlingenaantal vanaf 2023 zal stabiliseren rond de 550 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
501
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken volgens het 5 gelijke dagen model. Dit betekent dat alle leerlingen elke dag op school zijn van 08.30 tot 14.00 uur. Tussen de middag lunchen ze samen met hun eigen leerkracht. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ons veiligheidsplan bevat alle beleidsstukken en protocollen op het gebied van (sociale) veiligheid op onze school.

Terug naar boven