Kbs De Boomgaard

Wegedoornpage 1 4814 TZ Breda

  • Schoolfoto van Kbs De Boomgaard
  • Schoolfoto van Kbs De Boomgaard
  • Schoolfoto van Kbs De Boomgaard

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De groepen 6 en 7 scoren (boven)gemiddeld. Helaas is er in de groepen 8 geen valide meting omdat niet alle lln. de vragenlijst hebben in kunnen vullen.

We zijn tevreden en blij met de resultaten van de groepen 6 en 7. In de betreffende groepen 8 zijn de resultaten besproken en weten we wat daar aan ten grondslag lag.

Samen met de leerlingenraad hebben we de resultaten bekeken en een (verbeter)plan geschreven voor komend schooljaar. Dat is met het team vastgesteld en opgenomen in het jaarplan van de vakwerkgroep; gedrag.  

 

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven