De Oosthoek

IJsvogellaan 14 2665 ES Bleiswijk

  • Samen zorgen dat het voor iedereen fijn is in de klas! "Wat ik doe, is goed voor de groep" is onze basisafspraak.
  • Groep 7 leert over de Gouden Eeuw in het Rijksmuseum.
  • Leren samenwerken in deze tijd is erg belangrijk. Op school werken we dan ook graag in teams.
  • Ontwikkel jezelf en groei samen, onze missie!

In het kort

Toelichting van de school

Samen met elkaar vormen wij de Oosthoek, een warme en veilige plek waar ieder kind zichzelf mag zijn. Onze uitdaging is om uw kind het maximale uit zichzelf te laten halen door talenten te ontdekken en te ontwikkelen en elk kind bewust te maken van het eigen leerproces. Wij dagen kinderen gedifferentieerd uit vanuit een klassikale aanpak opdat iedereen op zijn eigen niveau aan de slag kan. Wij gebruiken hiervoor de meest actuele methodes en verschillende werkvormen. 

Deze website vergelijkt scholen op basis van cijfers uit systemen. Aspecten als bijvoorbeeld de sociaal emotionele ontwikkeling, zelfstandigheid, weerbaarheid zijn niet te verpakken in cijfers maar in onze visie essentieel om elk kind het maximale uit zichzelf te (laten) halen en een stijgende ontwikkelingslijn te laten zien. Proef de sfeer, ontdek de wereld achter de cijfers, leg al uw vragen aan ons voor en informeer bij andere ouders en kinderen hoe zij de school ervaren!

http://kbsoosthoek.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen en veiligheid
  • Persoonlijke groei
  • Samen
  • Talenten ontdekken en benutten
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
314
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school werkt prettig en nauw samen met BSO Partou. Deze organisatie verzorgt vanaf 7.15 uur de voorschoolse opvang in de school en verzorgt de naschoolse opvang wederom in de school. Kinderen hoeven niet met een busje opgehaald te worden, de opvang geschiedt in hun eigen bekende schoolomgeving. Tijdens de vakanties en studiedagen worden de kinderen op school door BSO Partou opgevangen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven