De Oosthoek

IJsvogellaan 14 2665 ES Bleiswijk

  • Samen zorgen dat het voor iedereen fijn is in de klas! "Wat ik doe, is goed voor de groep" is onze basisafspraak.
  • Groep 7 leert over de Gouden Eeuw in het Rijksmuseum.
  • Leren samenwerken in deze tijd is erg belangrijk. Op school werken we dan ook graag in teams.
  • Ontwikkel jezelf en groei samen, onze missie!

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In onze visie is een volwaardig educatief partnerschap met ouders essentieel. Alleen samen zorgen wij voor het welzijn van elk kind om zo het kind het maximale uit zichzelf te laten halen! Ouders zijn betrokken bij de school. Door inloopmomenten te organiseren zijn ouders op regelmatige basis in de school. Zo ontstaan en behouden we korte lijnen en een persoonlijk contact. Daarnaast organiseren wij informatie- en ouder-panelavonden. Deze avonden worden door de MR en directie georganiseerd en geven ouders de mogelijkheid mee te denken met de school. Het is belangrijk om samen vast te stellen wat goed is en wat beter zou kunnen! Wij voeren kind-gesprekken, waarbij we samen met de ouders luisteren naar het kind en zo samen doelen vaststellen. Deze kind-gesprekken voeren we met iedere leerling (vanaf groep 2), de leerkracht en de ouder(s). In onze visie is mede-verantwoordelijkheid van het eigen leerproces een belangrijk onderdeel. Het is geweldig te ervaren hoe goed leerlingen al vanaf groep 2 kunnen omschrijven wat ze belangrijk vinden, wat ze moeilijk vinden en wat ze willen leren! Samen met ouders, kind en leerkracht wordt gekeken hoe we dat verder invulling geven.


Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven