Samenwijs De Vlinderakker Opvang & Onderwijs

Biestsestraat 38 5084 HG Biest-Houtakker

  • Schoolfoto van Samenwijs De Vlinderakker Opvang & Onderwijs
  • Schoolfoto van Samenwijs De Vlinderakker Opvang & Onderwijs
  • Schoolfoto van Samenwijs De Vlinderakker Opvang & Onderwijs
  • Schoolfoto van Samenwijs De Vlinderakker Opvang & Onderwijs
  • Schoolfoto van Samenwijs De Vlinderakker Opvang & Onderwijs

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De Vlinderakker volgt systematisch of hun leerlingen zich volgens verwachting ontwikkelen. Ze letten daarbij niet alleen op de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen, maar ook op hun sociaal emotioneel functioneren. De ouders met wie de inspectie heeft gesproken, vinden dat de leerkrachten hun kinderen goed in beeld hebben. De school heeft een adequaat toetsinstrumentarium, waardoor er in ruime mate zicht is op de voortgang in ontwikkeling van de leerlingen. Ook vindt de advisering voor het vervolgonderwijs aan leerlingen plaats op basis van een zorgvuldige procedure. De school volgt zoveel als mogelijk alle leerlingen in het voortgezet onderwijs tot aan hun diplomering. De leerlingen van De Vlinderakker gaan met plezier naar school. Zowel de leerlingen als de ouders zijn positief over het schoolklimaat.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Naast een interne beoordeling (WMK) bevraagt de school ook externe partners om grip te krijgen op de kwaliteit van de school. In een vaste planning hebben we opgenomen wanneer we ouders, leerlingen en leraren (in de rol van werknemer) bevragen.  Alle genoemde externe partners worden jaarlijks bevraagd op het sociaal bevinden.


Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven