OBS Prins Willem Alexander

De Wielstraat 6 4112 JT Beusichem

  • Schoolfoto van OBS Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van OBS Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van OBS Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van OBS Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van OBS Prins Willem Alexander

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In januari 2023 hebben ouders van de Prins Willem Alexanderschool de oudertevredenheidsvragenlijst van Scholen met Succes in kunnen vullen.

De uitslag is besproken met een werkgroep bestaande uit ouders, teamleden en management. De uitslag en de punten die een actie behoeven, volgens de uitslag en het nagesprek, zijn via mail gecommuniceerd met alle ouders.

De uitslag maakt onderdeel uit van het bepalen en bijstellen van de diverse beleidsterreinen met als doel de kwaliteit van onderwijs voortdurend te verbeteren.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven