OBS Prins Willem Alexander

De Wielstraat 6 4112 JT Beusichem

  • Schoolfoto van OBS Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van OBS Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van OBS Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van OBS Prins Willem Alexander
  • Schoolfoto van OBS Prins Willem Alexander

In het kort

Toelichting van de school

Op de Prins Willem Alexanderschool helpen wij kinderen te ontwikkelen tot zelfstandige mensen met respect voor zichzelf en de ander. Hiervoor leren zij vaardigheden die leiden naar eigen denkkracht. Vanuit rust worden kinderen in een rijke leeromgeving uitgedaagd. De leerdoelen staan centraal. Met behulp van gevarieerd aanbod leren kinderen op eigen wijze. Beweging, creativiteit, eigen talent en computervaardigheden ondersteunen hierbij. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Zelfverantwoordelijk
  • Eigenaarschap
  • Rijke leeromgeving
  • Talenten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is op dit moment stabiel en ligt rond de 240.
We starten schooljaar 2023-2024 met 9 groepen. Hiervan is er één combinatiegroep groep 3-4. Daarnaast is groep 7 minimaal vier ochtenden verdeeld in twee groepen. Wij verwachten in maart een derde groep 1-2 te starten. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
232
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven