Basisschool De Hoeven

Akkersleep 1-3 6641 WR Beuningen

  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeven
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeven
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeven
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeven
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeven

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Leerlingen betrekken wij bij ons onderwijs, door ze zelfstandigheid en eigenaarschap te bieden. Inspraak is geregeld via onze leerlingenraad: deze worden jaarlijks gekozen in de groepen 5 en hoger. Ze vergaderen wekelijks met de directie en maken hun eigen campagneplan en vragen op al hun acties inbreng van de kinderen in de groep. 

Twee keer per jaar bevragen wij de kinderen van groep 5 en hoger (soms vanaf groep 3) naar hoe ze zich voelen bij ons op De Hoeven en naar wat we kunnen doen om hen (nog) plezieriger naar school te laten komen. Dit doen we aan de hand van de systematiek en vragenlijst van de Kanjertraining. Jaarlijks publiceren wij de resultaten hiervan ook op scholenopdekaart.nl

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Wij betrekken graag de ouders bij het onderwijs en bij de ontwikkeling van hun kind. Jaarlijks vragen wij hun inbreng op een gericht onderwerp:

  • In schooljaar 2018-2019 hebben we ouders bevraagd over de Kanjertraining en wat zij hiervan op de rapporten terug zouden willen zien of meer informatie over wensen.
  • In schooljaar 2019-2020 hebben we na de lockdown (corona maatregelen) ouder gevraagd ons online onderwijs en onze aanpak te helpen evalueren.
  • In schooljaar 2020-2021 hebben we deze evaluatie herhaald, na de tweede lockdown.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven