Basisschool De Hoeven

Akkersleep 1-3 6641 WR Beuningen

Schoolfoto van Basisschool De Hoeven

Het team

Toelichting van de school

Een enthousiast en professioneel team
Het team van De Hoeven voelt zich zelf ook erg thuis op De Hoeven. We werken in een hecht team van gemiddeld 28 collega's. Samen staan wij voor goed en plezierig onderwijs voor onze leerlingen. Een deel van het team werkt al sinds hun eerste stage en werkervaring op onze school. Anderen zijn later in hun loopbaan overgestapt naar De Hoeven of hebben al eerder gewerkt op andere scholen binnen onze stichting.  De leeftijdsopbouw en het ervaringsniveau is divers en we hebben daarmee een goede teamopbouw. Wisseling in ons team gaat met name door natuurlijk verloop. We werken ook mee aan de talentontwikkeling van onze potentiële collega's en zult u bij ons in elke groep stagiaires tegen kunnen komen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Laag ziekteverzuim op De Hoeven
Wij werken in een professioneel en enthousiast team. Gelukkig is ons ziekteverzuim laag. We kennen nog geen tekort aan leerkrachten op onze school. De vacatures van de afgelopen jaren kregen we in samenwerking met de andere scholen van de stichting en ons bestuurskantoor goed gevuld. We voelen ons zelf ook goed thuis op De Hoeven!

Voor vervangingen maken we gebruik van onze eigen invalpool en van IPPON
Doordat we met een pool van extra collega´s samenwerken hebben we meestal wel een invaller beschikbaar. Andere maatregelen zijn:
- De kinderen verdelen over de andere groepen.
- De kinderen op een andere manier laten samenwerken (tutorlezen, spelcircuits, etc.).
- Werken met projecten en hulpouders in de groep.
- Kleutergroepen combineren: De ouders van vierjarige kleuters vragen hen een dagje extra thuis te houden.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven