Basisschool De Hoeven

Akkersleep 1-3 6641 WR Beuningen

  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeven
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeven
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeven
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeven
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeven

In het kort

Toelichting van de school

Welkom De Hoeven in Beuningen!
Sinds schooljaar 2018-2019 zijn wijactief als Kindcentrum De Hoeven. Samen met KION bieden wij plek aan kinderen van 2 tot 12 jaar, voor voorschoolse opvang, peuteropvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang. Daarnaast is het TechniekLab Beuningen in ons kindcentrum gevestigd. Bovendien bieden we ruimte aan buitenschoolse activiteiten als Mad Science, dansles en anderen.  

Plezier als basis voor alle leren
Wij zorgen er graag samen voor dat ouder met hun kinderen met plezier naar ons kindcentrum en onze school komen. Want plezier is de basis voor alle leren; daar geloven wij in. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen vinden we dan ook de belangrijkste basis voor ons lesaanbod. Door middel van de Kanjertraining zorgen we ervoor dat we allemaal dezelfde taal spreken, samen afspraken maken en deze nakomen, elkaar aanspreken, samenwerken en conflicten vermijden of tijdig oplossen. In ons lesaanbod staan de cognitieve vakken als lezen, taal, spelling en rekenen centraal. Naast dat we veel aandacht schenken aan kunst, cultuur en creativiteit.  

Onderdeel van een actieve stichting
De Hoeven is met 23 scholen onderdeel van Stichting Groeisaam PO. Elke Groeisaam PO-school heeft een eigen onderwijsconcept, een eigen organisatievorm en eigen school gebonden beleid en regels. De school is echter ook onderdeel van een groter geheel, een team van scholen. In dat Groeisaam PO-team worden sommige zaken voor alle scholen tegelijk geregeld, soms door mensen van het stafbureau, soms door de directeur-bestuurder van onze Stichting. Samen staan we voor goed onderwijs voor elke kind.

Meer weten?
Op deze website van 'Scholen op de kaart' vindt al onze belangrijkste kenmerken. Ook onze schoolgids publiceren wij hier. U bent altijd van harte welkom om persoonlijk kennis te komen maken. Kom gerust langs, of mail naar: dehoeven@groeisaampo.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Eigenaarschap
  • Differentiatie
  • Plezier in het leren
  • Je thuis voelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een van de grootste scholen in Beuningen
Onze school telt gemiddeld 300 tot 325 leerlingen per schooljaar. We starten vaak met 12 of 13 groepen. Gedurende het schooljaar komen er nieuwe leerlingen bij. Dit zijn met name de nieuwe vierjarige kleuters. We hebben slechts beperkt te maken met in- of uitstroom van leerlingen in de andere groepen. Waar nodig starten we vanaf januari in een schooljaar met een instroomgroep voor nieuwe kleuters. De keuze hiervoor heeft te maken met het totaal aantal leerlingen, het toegekende budget hiervoor en de indeling van de groepen.

Het leerlingaantal is door de jaren heen dalende
KBS De Hoeven is centraal gelegen in Beuningen. Leerlingen uit veel omliggende wijken van het centrum komen naar onze school. In de afgelopen jaren is het leerlingaantal dalende. Het vermoeden is dat we vanaf schooljaar 2021-2022 stabiel zijn qua leerlingaantal en dan ongeveer 300 leerling tellen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
328
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naast  de genoemde lestijden en vakanties hanteren we jaarlijks een aantal studiedagen. Op deze dagen zijn de kinderen lesvrij en werken wij als team aan onze schoolontwikkeling. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven