Basisschool De Kleine Beer

Westerbroek 2 5258 SG Berlicum

  • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Beer
  • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Beer
  • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Beer
  • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Beer
  • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Beer

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijst is uitgezet onder de leerlingen van groep 6 t/m 8.
Tevredenheid
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De enquête 2023-2024 is per gezin afgenomen. 72% van de respondenten heeft de enquête ingevuld. Voor onze school is de mening van de ouders erg belangrijk. We zijn tevreden met het oordeel van de ouders. De veiligheid van de kinderen en het contact met de medewerkers wordt het meest hoog beoordeeld. Daarin herkennen we De Kleine Beer. Uit de vragenlijst komen ook verbeterpunten. Deze zullen we, samen met de MR, verder onderzoeken en meenemen in onze schoolontwikkeling. 

Tevredenheid
7,5

Terug naar boven