Basisschool De Kleine Beer

Westerbroek 2 5258 SG Berlicum

  • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Beer
  • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Beer
  • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Beer
  • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Beer
  • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Beer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof wordt zoveel mogelijk intern opgelost.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Kleine Beer werkt met combinatiegroepen

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In haar onderwijskundige aanpak en inrichting is de school georiënteerd op het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem.  Binnen dit systeem verzorgt de leerkracht klas overstijgend onderwijs voor leerlingen die dit nodig hebben.  De begeleiding kan bestaan uit: pre- en/of reteaching, compacten en verrijken, verlengde instructie, en het creëren van extra (verwerkings)tijd. De leerstof staat bij ons centraal en is uitgangspunt voor ons handelen. We werken opbrengstgericht en de mogelijkheid is op onze school aanwezig om ons onderwijsaanbod aan te passen aan de ontwikkelingsvraag van de leerling. Er is sprake van een gedegen zorgstructuur die het mogelijk maakt om reguliere uitval terug te dringen. Onze zorgstructuur bestaat uit het maken van groepsoverzichten en groepsplannen op het gebied van lezen, spelling en rekenen. Waar nodig worden individuele handelingsplannen gemaakt. Om duidelijkheid te krijgen over de inzet van de groeps- en/of individuele plannen kunt u het zorgplan lezen. Daarnaast worden er ontwikkelperspectieven gemaakt. Dat betekent dat wij, bij de leerlingen die dat nodig hebben, aanpassingen verrichten in het dagelijkse onderwijsaanbod op basis van de onderwijs- en ondersteuning behoeften.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven