PC BS De Acker

Stampioendreef 5 2661 SR Bergschenhoek

  • Schoolfoto van PC BS De Acker
  • Wij werken met de Kanjertraining. Een methode om verbeterde concentratie, gedragsverandering en afname van het pestgedrag te bevorderen.
  • Op onze school kunnen de kinderen kennis maken met de nieuwste jeugdboeken.
  • Kennismaken met de wereld om ons heen d.m.v. excursies en uitjes.
  • Tijdens Prinsjesdag zijn onze groepen 8 in Den Haag te vinden. Een leerzame en leuke dag.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Eenmaal per twee jaar wordt een leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen. Leerlingen kunnen daar verbeterpunten voor de school aangeven. N.a.v. dit onderzoek formuleert de school actiepunten.

Op onze school is ook een leerlingenraad actief die zes-wekelijks met de directeur vergadert. De kinderen dragen zelf overlegpunten en ideeën voor verbetering aan en zij fungeren als klankbord voor de directie.

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Eenmaal per twee jaar wordt een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. De school maakt een plan van aanpak n.a.v. de uitkomsten. Deze worden besproken met de medezeggenschapsraad.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven