PC BS De Acker

Stampioendreef 5 2661 SR Bergschenhoek

 • Wij werken met de Kanjertraining. Een methode om verbeterde concentratie, gedragsverandering en afname van het pestgedrag te bevorderen.
 • Op onze school kunnen de kinderen kennis maken met de nieuwste jeugdboeken.
 • In het COBI lokaal krijgen de kinderen les in programmeren, digitale geletterdheid, media wijsheid en leren ze techniek en ICT te combineren
 • Schoolfoto van PC BS De Acker
 • Schoolfoto van PC BS De Acker

In het kort

Toelichting van de school

CBS De Acker is een open Protestants Christelijke school, waar kinderen in een veilige omgeving kwalitatief goed onderwijs krijgen. Daarbij schenken wij veel aandacht aan taal-/ en leesvaardigheid. Want wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen beter scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Door kinderen veel met taal in aanraking te brengen, helpen wij hen om het beste uit zichzelf te halen. Op onze school hebben we brede schoolactiviteiten rondom boeken en leesplezier. Zo zijn er Engelse lessen van groep 1 t/m 8, activiteiten met de schoolbibliotheek,' digi-taal', schrijvers in de klas en op veel verschillende manieren lezen. Kortom: C.B.S. de Acker spreekt de taal van de toekomst!

De Acker is gehuisvest op twee locaties. De gebouwen beschikken over moderne lesmethodes, computers, digi-borden, speellokalen en ruime buitenspeelmogelijkheden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Boeiend/betekenisvol onderwijs
 • Opbrengst gericht onderwijs
 • Passend onderwijs
 • Enthousiasme en betrokkenheid
 • Open christelijk onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS de Acker bestaat ruim 25 jaar en heeft zich ontwikkeld tot een school met 320 leerlingen verdeeld over 2 locaties. Momenteel bestaat het team uit 25 veelal ervaren leerkrachten die aan 14 groepen lesgeven.

Ouders en leerlingen voelen zich thuis op CBS De Acker omdat:

 • wij zorgen voor een goede sfeer met een goed pedagogisch klimaat
 • de zorg voor het kind voorop staat
 • wij een sterke schoolorganisatie hebben
 • wij een goede kwaliteit van onderwijs hebben
 • er hoge opbrengsten op het gebied van rekenen, taal en lezen zijn
 • de school zich ontwikkelt met eigentijds (handelingsgericht werken) en inspirerend onderwijs

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
312
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op CBS de Acker hanteren we met ingang van schooljaar 2020-2021 het vijf-gelijke-dagenmodel. Alle dagen geven wij les aan alle groepen van 8.30-14.00 uur.

De leerkrachten verzorgen het overblijven van de kinderen. Dit zorgt voor rust en structuur in de school. Het rooster en de opvang van de leerlingen is iedere dag hetzelfde.


cbsdeacker werkt samen met verschillende instellingen voor BSO.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven