PC BS De Acker

Stampioendreef 5 2661 SR Bergschenhoek

  • Schoolfoto van PC BS De Acker
  • Wij werken met de Kanjertraining. Een methode om verbeterde concentratie, gedragsverandering en afname van het pestgedrag te bevorderen.
  • Op onze school kunnen de kinderen kennis maken met de nieuwste jeugdboeken.
  • Kennismaken met de wereld om ons heen d.m.v. excursies en uitjes.
  • Tijdens Prinsjesdag zijn onze groepen 8 in Den Haag te vinden. Een leerzame en leuke dag.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

CBS de Acker is trots op de behaalde resultaten bij de leerlingen. Wij werken er hard voor om ieder kind zich zo maximaal mogelijk te laten ontwikkelen. Daarnaast is een school meer dan toetsen. Naast alle cognitieve vakken hechten wij ook veel belang aan sociaal emotionele vaardigheden en creatieve ontwikkeling. We willen een veilige school zijn waar respectvol met elkaar omgegaan wordt en waar kinderen goed voorbereid worden op het voortgezet onderwijs.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In november houdt CBS de Acker schooladviesgesprekken met de ouders van leerlingen uit groep 8. Het schooladvies is gebaseerd op de resultaten en ontwikkeling tijdens de hele schoolloopbaan van het kind. Wij gebruiken de Cito-eindtoets om ons schooladvies te bevestigen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven