PC BS De Acker

Stampioendreef 5 2661 SR Bergschenhoek

  • Schoolfoto van PC BS De Acker
  • Wij werken met de Kanjertraining. Een methode om verbeterde concentratie, gedragsverandering en afname van het pestgedrag te bevorderen.
  • Op onze school kunnen de kinderen kennis maken met de nieuwste jeugdboeken.
  • Kennismaken met de wereld om ons heen d.m.v. excursies en uitjes.
  • Tijdens Prinsjesdag zijn onze groepen 8 in Den Haag te vinden. Een leerzame en leuke dag.

Het team

Toelichting van de school

CBS de Acker beschikt over een zeer ervaren team van leerkrachten. Er is expertise aanwezig op het gebied van dyslectie, gedrag, taal en het jonge kind. Het personeel volgt regelmatig nascholing om de persoonlijke competenties te verbeteren.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We proberen zo goed mogelijk de vervanging van afwezige leerkrachten te regelen.CBS De Acker is aangesloten bij een vervangingspool van leerkrachten. Als er geen vervanger beschikbaar is worden de kinderen verdeeld over andere groepen en als laatste optie worden kinderen naar huis gestuurd. Dit wordt vooraf aan ouders gemeld zodat zij opvang kunnen regelen. Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt zal dit vaker voor gaan komen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Combinatiegroepen krijgen extra ondersteuning zodat de kwaliteit gewaarborgd wordt.

Alle leerkrachten zijn bevoegd om zelf bewegingsonderwijs te geven. Op onze school wordt gezorgd voor teamscholing om de kennis en vaardigheden van de leerkrachten op speciale vakgebieden up-to-date te houden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Geïntegreerd onderwijs:

In de middagen krijgen de kinderen van groep 4 t/m 8 geïntegreerd onderwijs met de methode Blink. Deze nieuwe methode biedt thema’s waarmee de kinderen ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren. Wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, burgerschap, natuur en techniek)in samenhang is daarbij het vertrekpunt, in plaats van losse vakken. Kinderen krijgen de ruimte om te werken met eigen onderzoeksvragen, passend bij hun interesses, om zo hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De thema’s zijn opgezet volgens een heldere structuur en opbouw die houvast biedt voor leerlingen en leerkrachten, maar daarnaast voldoende ruimte laat voor eigen inbreng. De kennisbasis wordt geborgd in geleide onderzoekslessen, die er ook voor zorgen dat de kinderen in hun eigen onderzoek op een hoger niveau uit kunnen komen. Tevens biedt dit de zekerheid dat alle kerndoelen voor wereldoriëntatie en de 21ste eeuwse vaardigheden worden gedekt.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven