Christelijke Basisschool De Regenboog

Eiberplein 3 2661 BP Bergschenhoek

  • Lekker op het klimrek.
  • Speelmogelijkheden voor alle kinderen.
  • Ook buiten het lokaal kan goed gewerkt worden.
  • Van groep 1 t/m 8 genieten we van Engels!
  • Enkele keren per jaar genieten we van elkaars creatieve kanten in de aula!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In november 2018 zijn er op school tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder de ouders en de leerlingen van groep 6 t/m 8. We zijn erg blij met de uitkomsten en waarderen de feedback die we hebben gekregen. Gemiddeld krijgt de school een 8! Deze onderzoeken betreffen vooral een signaleringsfunctie. Het is voor ons van belang om zicht te krijgen en te houden op onze sterke punten en met elkaar te bespreken hoe we die sterke elementen in onze school vast kunnen blijven houden. Daarnaast is voor ons van belang om zicht te krijgen op onze verbeterpunten. Wij zetten de verbeterpunten in een actieplan om zodat we die punten in de komende jaren kunnen oppakken en versterken. Deze zijn zowel in ons team als in de Medezeggenschapsraad (MR) besproken. Met elkaar weten we meer en zien we meer en kunnen we elkaar aanvullen waar dat nodig is
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In november 2018 zijn er op school tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder de ouders en de leerlingen van groep 6 t/m 8. We zijn erg blij met de uitkomsten en waarderen de feedback die we hebben gekregen. Gemiddeld krijgt de school een 8! Deze onderzoeken betreffen vooral een signaleringsfunctie. Het is voor ons van belang om zicht te krijgen en te houden op onze sterke punten en met elkaar te bespreken hoe we die sterke elementen in onze school vast kunnen blijven houden. Daarnaast is voor ons van belang om zicht te krijgen op onze verbeterpunten. Wij zetten de verbeterpunten in een actieplan om zodat we die punten in de komende jaren kunnen oppakken en versterken. Deze zijn zowel in ons team als in de Medezeggenschapsraad (MR) besproken. Met elkaar weten we meer en zien we meer en kunnen we elkaar aanvullen waar dat nodig is.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven