Christelijke Basisschool De Regenboog

Eiberplein 3 2661 BP Bergschenhoek

  • Lekker op het klimrek.
  • Speelmogelijkheden voor alle kinderen.
  • Ook buiten het lokaal kan goed gewerkt worden.
  • Van groep 1 t/m 8 genieten we van Engels!
  • Enkele keren per jaar genieten we van elkaars creatieve kanten in de aula!

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Via een eigen vervangingspool is er vervanging beschikbaar.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Hierbij gaan wij uit van het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen we zoveel als mogelijk adaptief onderwijs (zorg op maat) willen vorm geven, rekening houdend met de individuele mogelijkheden van leerling en leerkracht. De zorg voor elke leerling, meer of minder begaafd, is het uitgangspunt. Ieder kind beschikt over talenten. Die willen wij ontdekken en versterken. Daarom is ons motto: 'CBS De Regenboog, laat je eigen kleuren zien!'

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Hierbij treft u het ondersteuningsprofiel aan van onze school. het geeft u inzicht in onze basisondersteuning en het geeft inzicht op onze grenzen als school. ons doel is om de ons toevertrouwde kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden. want voor ons geldt: "Uw kind is onze zorg".

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven