Christelijke Basisschool De Regenboog

Eiberplein 3 2661 BP Bergschenhoek

  • Lekker op het klimrek.
  • Speelmogelijkheden voor alle kinderen.
  • Ook buiten het lokaal kan goed gewerkt worden.
  • Van groep 1 t/m 8 genieten we van Engels!
  • Enkele keren per jaar genieten we van elkaars creatieve kanten in de aula!

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het Schoolvenster van CBS De Regenboog, een gezellige basisschool gelegen in Bergschenhoek. Op onze school geven we het vak Engels vanaf groep 1 t/m 8, staan Wetenschap en Techniek hoog in het vaandel in onze Kleutertechniekhal en ons Technieklokaal en hebben we onze Regenboogklas voor kinderen die nog meer verrijking nodig hebben. Wij doen veel aan onderzoekend en ontwerpend leren. 'Zin in leren 'staat bij ons voorop.

Nieuwsgierig geworden? Op onze website www.cbsderegenboog.net is veel te zien en te lezen over onze school. U kunt zowel actuele als zakelijke informatie vinden. Ook zijn er leuke verslagjes en foto's van bijzondere activiteiten te bekijken, die naar onze mening de moeite waard zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uw kind krijgt goed onderwijs
  • Met plezier naar school
  • Orde, rust en regelmaat
  • Samenwerking met u als ouders
  • Protestant chr. identiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren zijn er veel verhuizingen geweest naar buiten het dorp, waardoor het leerlingenaantal is teruggelopen. Gelukkig blijkt onze school ook aantrekkelijk voor leerlingen uit andere wijken en blijft de instroom van kleuters goed.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
200
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven