Basisschool De Krabbenkooi

Coehoornstraat 28 4611 KS Bergen op Zoom

  • De leerlingen spelen op het schoolplein van ons hoofdgebouw.
  • De leerlingen zorgen voor het fruit en de groenten in onze tuinkas.
  • Op het speelleerplein worden verschillende spellen gespeeld, zoals hier met Koningsdag.
  • Schoolfoto van Basisschool De Krabbenkooi
  • De leerlingen ontdekken en spelen in de ijswinkel.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2023-2024 zal er een nieuwe oudertevredenheidspeiling worden uitgezet. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven