Basisschool De Krabbenkooi

Coehoornstraat 28 4611 KS Bergen op Zoom

Schoolfoto van Basisschool De Krabbenkooi

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof heeft wordt dit altijd zo veel mogelijk opgevangen door een teamlid van De Krabbenkooi. Zo hebben de leerlingen altijd een bekend gezicht voor de klas. Wanneer het niet lukt om een leerkracht in te zetten bij een verlof neemt een van de leraarondersteuners van De Krabbenkooi de groep over.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Schakelklas

De schakelklas is bedoeld voor leerlingen in het basisonderwijs die een dusdanige achterstand in de Nederlandse taal hebben, dat zij niet met succes kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs. De Krabbenkooi werkt met een schakelklas in een daartoe speciaal ingerichte groep in combinatie met het volgen van onderwijs in een reguliere groep. In deze klas komen verschillende groepen op vastgestelde tijden. Een groep bestaat uit maximaal 8 leerlingen. Het doel van de schakelklas is om de drempel naar het voortgezet onderwijs te verkleinen door een goede voorbereiding aan te bieden. Dit wordt gerealiseerd door de achterstanden in de Nederlandse taal te verkleinen, de juiste werkhouding aan te leren en het vertrouwen van de betreffende leerlingen (en hun ouders) te vergroten. De Krabbenkooi wil door middel van de inzet van de schakelklas een zo hoog mogelijk rendement behalen om nog beter uitstroomkansen te bewerkstelligen.

Verrijking 

Leerlingen van groep 1 t/m 3 die verrijking nodig hebben krijgen deze individueel of in kleine groepjes.Welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen, wordt besloten door de intern begeleider in overleg met leerkracht en ouders. Voor de leerlingen van groep 4 t/m 8 is er de verrijkingsklas. De leerlingen van de verrijkingsklas krijgen in het verrijkingslokaal les van de verrijkingsleerkracht. Welke leerlingen in aanmerking komen voor de verrijkingsklas wordt besloten door de intern begeleider in overleg met leerkracht en ouders.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven