Basisschool De Krabbenkooi

Coehoornstraat 28 4611 KS Bergen op Zoom

  • Door de samenwerking met 'de Bibliotheek op school' wordt er extra aandacht besteed aan de taalontwikkeling van de leerlingen.
  • Er wordt gestimuleerd tot het eten van groenten en fruit, binnen ons aanbod vanuit de 'Gezonde school'
  • De kinderen ontdekken middels het spelend leren cijfers en letters.

Het team

Toelichting van de school

Binnen het team van De Krabbenkooi zijn er teamleden te vinden die specifieke expertise hebben op verschillende vlakken. Zo is er veel kennis op het gebied van taal, rekenen, lezen, maar ook op het gebied van gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er zijn vertrouwenspersonen aanwezig, anti-pestcoördinatoren en Rots en watertrainers.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof heeft, wordt er volgens het vervangingsprotocol gewerkt. Er wordt gekeken naar een externe vervanger of de groep wordt opgevangen door een interne vervanger. Wanneer het niet lukt om een externe of interne vervanger te vinden, neemt er één van de leraarondersteuners van De Krabbenkooi de groep over. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Schakelklas

De schakelklas is bedoeld voor leerlingen in het basisonderwijs die een dusdanige achterstand in de Nederlandse taal hebben, dat zij niet met succes kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs. De Krabbenkooi werkt met een schakelklas in een daartoe speciaal ingerichte groep in combinatie met het volgen van onderwijs in een reguliere groep. In deze klas komen verschillende groepen op vastgestelde tijden. Een groep bestaat uit maximaal 8 leerlingen. Het doel van de schakelklas is om de drempel naar het voortgezet onderwijs te verkleinen door een goede voorbereiding aan te bieden. Dit wordt gerealiseerd door de achterstanden in de Nederlandse taal te verkleinen, de juiste werkhouding aan te leren en het vertrouwen van de betreffende leerlingen (en hun ouders) te vergroten. De Krabbenkooi wil door middel van de inzet van de schakelklas een zo hoog mogelijk rendement behalen om nog beter uitstroomkansen te bewerkstelligen.

Verrijking 

Leerlingen van groep 1 t/m 3 die verrijking nodig hebben krijgen deze individueel of in kleine groepjes.Welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen, wordt besloten door de intern begeleider in overleg met leerkracht en ouders. Voor de leerlingen van groep 4 t/m 8 is er de verrijkingsklas. De leerlingen van de verrijkingsklas krijgen in het verrijkingslokaal les van de verrijkingsleerkracht. Welke leerlingen in aanmerking komen voor de verrijkingsklas wordt besloten door de intern begeleider in overleg met leerkracht en ouders.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2022-2023 zal ons kindcentrum volledig zijn gerealiseerd en zullen peuters en kleuters samen kunnen spelen en ontdekken. Daardoor wordt een doorgaande leerlijn nóg beter gerealiseerd. De leerkrachten van De Krabbenkooi werken nauw samen met de pedagogisch medewerkers van Mamaloe. De rijke speelleeromgeving met het spel als doel, zorgt voor een hoge betrokkenheid, bij zowel peuters als kleuters. En dat zorgt ervoor dat kinderen met veel plezier ontdekkend leren. 

Terug naar boven