Basisschool De Krabbenkooi

Coehoornstraat 28 4611 KS Bergen op Zoom

  • De leerlingen spelen op het schoolplein van ons hoofdgebouw.
  • De leerlingen zorgen voor het fruit en de groenten in onze tuinkas.
  • Op het speelleerplein worden verschillende spellen gespeeld, zoals hier met Koningsdag.
  • Schoolfoto van Basisschool De Krabbenkooi
  • De leerlingen ontdekken en spelen in de ijswinkel.

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum De Krabbenkooi verzorgt onderwijs en opvang in het hart van de Bergse binnenstad. Als echte binnenstadsschool halen we 'het Bergse' de school in en koppelen we onze lessen aan de Bergse cultuur. Zo krijgt ons doelgericht werken echt betekenis voor onze leerlingen. Het spelend en bewegend leren staat in onze school centraal en met onze visie vanuit KiVa (anti-pestmethode) zorgen we ervoor dat leerlingen zich echt gezien en gehoord voelen. Zo halen we het beste in onze kinderen naar boven. We laten kinderen groeien vanuit het hart.

Kindcentrum De Krabbenkooi is onderdeel van Abbo Kindcentra. De scholen van Abbo - opgericht door ouders - leveren elk een eigen onderwijsconcept.

Ben u nieuwsgierig naar Kindcentrum De Krabbenkooi? Neem eens een kijkje op de website of maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open
  • Eigen (-tijds, -zinnig, -wijs)
  • Respect
  • Samen
  • Aandacht en betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum De Krabbenkooi bestaat uit basisschool De Krabbenkooi en Kinderopvang Mamaloe. Er is een hoofdgebouw aan de Coehoornstraat en een dependance aan de Zuidsingel. In totaal heeft De Krabbenkooi 11 groepen en telde de school in februari 2023 zo'n 232 leerlingen.

In het hoofdgebouw wordt er opvang geboden aan kinderen van 0 t/m 4 jaar en onderwijs geboden aan kinderen van 4 t/m ongeveer 10 jaar (groep 1 t/m groep 6). Op de dependance zullen kinderen uit groep 7 en 8 les krijgen en worden zij stapsgewijs voorbereid op het voortgezet onderwijs. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
207
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Krabbenkooi werkt met een continurooster. Dat betekent dat de leerlingen gedurende de hele schooldag op school zijn en dat zij met hun groepsgenoten eten in de klas. Het continurooster zorgt voor structuur binnen de lessen, rustmomenten en een fijne ontspannen sfeer tijdens pauzes.

Leerlingen worden tijdens de middagpauze opgevangen door hulpouders en een pedagogisch medewerker vanuit Mamaloe. Zij hanteren dezelfde KiVa-aanpak als de school. De regels zijn hetzelfde en daardoor ontstaat er voorspelbaarheid en duidelijkheid voor de leerlingen.

Voor en na de schooldag zijn er ook mogelijkheden voor opvang. Hiervoor verwijzen we naar Kinderopvang Mamaloe.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven