Basisschool De Krabbenkooi

Coehoornstraat 28 4611 KS Bergen op Zoom

  • Door de samenwerking met 'de Bibliotheek op school' wordt er extra aandacht besteed aan de taalontwikkeling van de leerlingen.
  • Er wordt gestimuleerd tot het eten van groenten en fruit, binnen ons aanbod vanuit de 'Gezonde school'
  • De kinderen ontdekken middels het spelend leren cijfers en letters.

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum De Krabbenkooi is onderdeel van Stichting ABBO. De scholen van ABBO - opgericht door ouders - leveren elk een eigen onderwijsconcept.

De Krabbenkooi verzorgt onderwijs en opvang in het hart van de Bergse binnenstad. Als echte binnenstadsschool halen we 'het Bergse' de school in en koppelen we onze lessen aan de Bergse cultuur. Zo krijgt ons doelgericht werken echt betekenis voor onze leerlingen. Met onze visie vanuit KiVa (anti-pestmethode) zorgen we ervoor dat leerlingen zich echt gezien en gehoord voelen en halen we het beste in uw kind naar boven. We laten kinderen groeien vanuit het hart.

Ben u nieuwsgierig naar Kindcentrum De Krabbenkooi? Neem eens een kijkje op de website of maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open
  • Eigen (-tijds, -zinnig, -wijs)
  • Respect
  • Samen
  • Aandacht en betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum De Krabbenkooi bestaat uit basisschool De Krabbenkooi en Kinderopvang Mamaloe. Er is een hoofdgebouw aan de Coehoornstraat en een dependance aan de Zuidsingel. In totaal heeft De Krabbenkooi 12 groepen en telde de school in oktober 2021 zo'n 265 leerlingen.

Vanaf september 2022 wordt er in het hoofdgebouw opvang geboden aan kinderen van 0 t/m 4 jaar en onderwijs geboden aan kinderen van 4 t/m ongeveer 10 jaar (groep 1 t/m groep 6). In de dependance zullen kinderen uit groep 7 en 8 les krijgen en worden zij stapsgewijs voorbereid op het voortgezet onderwijs. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
258
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Krabbenkooi werkt met een continurooster. Dat betekent dat de leerlingen gedurende de hele schooldag op school zijn en dat zij met hun groepsgenoten eten in de klas. Het continurooster zorgt voor structuur binnen de lessen, rustmomenten en een fijne ontspannen sfeer tijdens pauzes.

Leerlingen worden tijdens de middagpauze opgevangen door hulpouders en een pedagogisch medewerker vanuit Mamaloe. Zij hanteren dezelfde KiVa-aanpak als de school. De regels zijn hetzelfde en daardoor ontstaat er voorspelbaarheid en duidelijkheid voor de leerlingen.

Voor en na de schooldag zijn er ook mogelijkheden voor opvang. Hiervoor verwijzen we naar Kinderopvang Mamaloe.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven