Montessorischool Bergen op Zoom

Noordsingel 57 4611 SC Bergen op Zoom

  • Onze kinderen blijven over en eten samen met de leerkracht in hun eigen lokaal. We hebben een continurooster. Gezellig!
  • Wij werken samen met de centrale bibliotheek en kinderen lenen wekelijks boeken vanuit hun interesse.
  • De leerkracht helpt een kind tijdens werktijd. Soms in een groep, soms individueel.
  • Alle klassen zijn overzichtelijk met open en lage kasten. Kinderen pakken zelf hun werk en ruimen het ook weer zelf op.
  • Kinderen kiezen er zelf voor om te werken aan hun tafel, op de grond of de gang. Samen of alleen.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven