Montessorischool Bergen op Zoom

Noordsingel 57 4611 SC Bergen op Zoom

  • Onze kinderen blijven over en eten samen met de leerkracht in hun eigen lokaal. We hebben een continurooster. Gezellig!
  • Wij werken samen met de centrale bibliotheek en kinderen lenen wekelijks boeken vanuit hun interesse.
  • De leerkracht helpt een kind tijdens werktijd. Soms in een groep, soms individueel.
  • Alle klassen zijn overzichtelijk met open en lage kasten. Kinderen pakken zelf hun werk en ruimen het ook weer zelf op.
  • Kinderen kiezen er zelf voor om te werken aan hun tafel, op de grond of de gang. Samen of alleen.

In het kort

Toelichting van de school

Onze Montessorischool is aangesloten bij Abbo kindcentra. De scholen - allen opgericht door ouders - leveren elk een eigen onderwijsconcept. Met toekomstgericht, creatief en vernieuwend onderwijs halen wij het meest bijzondere van uw kind naar voren. Bij ons doen we dat vooral doordat kinderen individueel en zo zelfstandig mogelijk werken. Onze slogan is dan ook: Help mij het zelf te doen!

Dit SchoolVenster geeft u inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. 

Wij nodigen u graag uit verder te kijken op onze website of langs te komen op onze mooie school. Van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vrijheid in gebondenheid
  • Help mij het zelf te doen
  • Uitdagende leeromgeving
  • Warm, open, respectvol
  • Persoonlijke aandacht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Net als in de rest van ons land worden er ook in Bergen op Zoom minder kinderen geboren. Het aantal leerlingen van de Montessorischool blijft stabiel. Wij hebben een maximum aantal leerlingen per leeftijdsjaar (39), hierdoor is zij-instroom niet altijd mogelijk. Voor de nieuwe instroom bij de onderbouw maken wij graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
278
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij maken gebruik van de 'heleschoolbenadering' van Leer en veerkracht. Dit gaat uit van positieve psychologie en vraagt een positieve grondhouding. Van leerkracht naar kind maar ook alle volwassenen en kinderen onderling. Alle teamleden en ouders worden hierbij betrokken.

Terug naar boven