Montessorischool Bergen op Zoom

Noordsingel 57 4611 SC Bergen op Zoom

  • Wij vinden het belangrijk dat kinderen de wereld om hen heen leren ontdekken. Hier gebeurt dat door paddenstoelen onder de loep te nemen.
  • Met montessorimateriaal nemen we de kinderen mee in de wereld van de getallen. Met kralenstaafjes van tien komt zo een Tienenboom tot stand.
  • De leerkracht volgt nauwkeurig de ontwikkeling van ieder kind. Via vrijheid in gebondenheid maakt het kind zijn eigen keuzes.
  • Wij spelen buiten. Iedere bouw heeft zijn eigen speeltijd. Op jonge leeftijd leren onze kinderen samen te spelen. Er wordt amper gepest!
  • Onze kinderen blijven over en eten samen met de leerkracht in hun eigen lokaal. We hebben een continurooster. Gezellig!

In het kort

Toelichting van de school

Onze Montessorischool is aangesloten bij de Stichting ABBO. De scholen van ABBO - opgericht door ouders - leveren elk een eigen onderwijsconcept. Met toekomstgericht, creatief en vernieuwend onderwijs halen wij het meest bijzondere van uw kind naar voren. Bij ons doen we dat vooral doordat kinderen individueel en zo zelfstandig mogelijk werken. Onze slogan is dan ook: Help mij het zelf te doen!

Dit SchoolVenster geeft u inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. 

Wij nodigen u graag uit verder te kijken op onze website of langs te komen op onze mooie school. Van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vrijheid in gebondenheid
  • Help mij het zelf te doen
  • Uitdagende leeromgeving
  • Warm, open, respectvol
  • Persoonlijke aandacht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Net als in de rest van ons land worden er ook in Bergen op Zoom minder kinderen geboren. Het aantal leerlingen van de Montessorischool blijft stabiel. Voor sommige groepen is op dit moment een wachtlijst. Voor de nieuwe instroom bij de onderbouw is dit niet.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
266
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij maken gebruik van de 'heleschoolbenadering' van Leer en veerkracht. Dit gaat uit van positieve psychologie en vraagt een positieve grondhouding. Van leerkracht naar kind maar ook alle volwassenen en kinderen onderling. Alle teamleden en ouders worden hierbij betrokken.

Terug naar boven