Rooms Katholieke Basisschool Octopus

Zuiderdreef 322 4616 AJ Bergen op Zoom

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Octopus

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Twee keer per jaar vullen de leerling van de hoogste groepen een vragenlijst in (SCOL) Hierin geven de kinderen hun mening over onder andere het onderwijs en de veiligheid op school. Dit geeft aanknopingspunten tot gesprek.

Elke 4 jaar organiseren wij een oudertevredenheidsonderzoek. Hier kunnen kinderen, ouders en leerkrachten een vragenlijst invullen.

Een samenvatting van de bevindingen vindt u in de bijlage.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar vullen de leerling van de hoogste groepen een vragenlijst in (SCOL) Hierin geven de kinderen hun mening over onder andere het onderwijs en de veiligheid op school. Dit geeft aanknopingspunten tot gesprek.

Elke 4 jaar organiseren wij een oudertevredenheidsonderzoek. Hier kunnen kinderen, ouders en leerkrachten een vragenlijst invullen.Een samenvatting van de bevindingen vindt u in de bijlage.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven