Rooms Katholieke Basisschool Octopus

Zuiderdreef 322 4616 AJ Bergen op Zoom

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Octopus

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De teldatum oktober 2017 geeft een groei aan.

De school beschikt per 1 oktober 2020 over 116 leerlingen.

In de onderbouw hebben we meer leerlingen ten opzichte van de bovenbouw. En het aantal groeit. De basis van de leerlingpiramide is stevig. Dit betekent dat de komende jaren in de bovenbouw meer leerlingen zullen komen. De school heeft momenteel 6 groepen. De leerlingpopuatie van basisschool Octopus is een afspiegeling van de wijk en maatschappij wat het een gezonde mix van leerlingen maakt.

Ondanks dat het aantal stijgt willen we wel als een kleinschalige school blijven aanvoelen waar iedereen elkaar kent. Het sleutelwoord hierbij is aandacht voor elkaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven