Rooms Katholieke Basisschool Octopus

Zuiderdreef 322 4616 AJ Bergen op Zoom

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Octopus

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leerlingen leren zichtbaar
  • Leerkrachten leren samen
  • Veilige school voor eenieder
  • Uitdagende leeromgeving
  • Multifunctioneel gebouw

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per 1 oktober 2022 hadden we op onze school 126 leerlingen. Het nieuwe schooljaar 2022/2023 we dan ook met 126 leerlingen gestart.

Dit is een lichte groei ten opzichte van voorgaande jaren. Deze groei zien we vooral in de aanwas van jonge kinderen in de onderbouw. Doordat onze school in een nieuwbouwwijk ligt waar veel jonge gezinnen komen wonen hebben we ook te maken met "zij-instroom". Momenteel werken we met 7 groepen; dit zijn 4 combinatiegroepen en 3 enkelvoudige groepen. De groepsgrootte varieert van 14 tot 25 leerlingen.

De leerlingen van onze school zijn een mooie afspiegeling van de maatschappij en de wijk.

De kleinschaligheid onderscheidt ons van veel andere scholen. Dit is waar wij zuinig op zijn en hoe wij ons onderwijs willen blijven organiseren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
142
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven