Rooms Katholieke Basisschool Octopus

Zuiderdreef 322 4616 AJ Bergen op Zoom

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Octopus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze organisatie is aangesloten bij Leswerk, de organisatie, die de vervanging van leerkrachten probeert te organiseren. Daarnaast heeft de school een  'vervangingsprotocol ', goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad van Basisschool Octopus. Dit protocol voorziet in een aantal stappen en mogelijke oplossingen bij vervangingsproblematiek. De school ziet het thuis laten blijven van kinderen echt als laatste oplossing. Bij vervangingen is het de gewoonte dat ouders goed geinformeerd blijven hierover.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 heeft Octopus de volgende groepsindeling:

Groep 1

Groep 1-2

Groep 2-3

Groep 4

Groep 5-6

Groep 7-8

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Taal en Rekenen zijn vakken die ook spelenderwijs worden ingezet om kinderen te leren.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het aantal uren per week per groep is vastgelegd. Hierbij voldoen we aan de voorschriften

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven