van Reenenschool

Spaansche Pad 1 1861 LM Bergen (Noord-Holland)

  • onze school gezien vanaf het schoolplein
  • groep 7 start met het thema Indianen
  • in de hal presenteren de groepen beurtelings hun thema: Hier groep 1,2 met het kunstmuseum.
  • 2 x per jaar gaan wij met vrijwilligers aan de slag met het plein, het groen rondom de school en de school zelf.
  • Natuurlijk besteden wij veel aandacht aan techniek. Hier de voorbereidingen voor deelname aan de Lego League.

In het kort

Toelichting van de school

Het is belangrijk dat kinderen met plezier en in vertrouwen naar school gaan. De kinderen moeten zich veilig en geaccepteerd voelen. De band met leerkrachten en kinderen onderling is gebaseerd op dat vertrouwen zodat zij zich spelenderwijs ontwikkelen tot volwaardige, evenwichtige individuen. De kinderen ontwikkelen zich op cognitief, sportief en sociaal emotioneel gebied op eigen niveau en krijgen volop de kans hun talenten te gebruiken. Wilt u meer weten? Aarzel niet en maak een afspraak met de directie voor een kennismakingsgesprek. Wij willen graag onze school en manier van werken aan u laten zien.

Wij zijn een Vreedzame School. Ieder kind is bij ons welkom.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbare Basisschool
  • DaVinci wereld oriëntatie
  • sport en beweging, trots
  • Vreedzame school
  • nieuwsgierig zijn en blijven

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is de laatste jaren gedaald. Dit heeft te maken met het gering aantal geboorten in de gemeente Bergen en de vijf basisscholen die de leerlingen moeten verdelen. De spoeling is dun. Onze ouders zijn tevreden over het gegeven onderwijs. De eindresultaten zijn naar volle tevredenheid. Momenteel hebben wij 130 leerlingen in 6 groepen. In ons gebouw is kinderopvang, de TSO en de BSO geregeld door " Alles Kits" . Daaronder valt ook "de Boskabouter" waar elke ochtend een peutergroep wordt begeleid. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
115
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In verband met de corona maatregelen hebben wij een periode van augustus tot en met december 2020 ingesteld om met een continurooster te werken. Sinds die tijd zijn wij het continurooster blijven gebruiken. In november/december is een vragenlijst uitgezet naar de ouders om te peilen in hoeverre de ouders tevreden zijn met het continurooster. N.a.v. die uitkomsten is in overleg met het team en de medezeggenschapsraad en na goedkeuring van de medezeggenschapsraad, besloten het continurooster definitief te blijven hanteren. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De komende jaren zijn wij bezig met het ontwikkelen van een digitaal veiligheidsplan, waarin al de facetten rondom omgaan met elkaar sociale vaardigheden, veiligheid, agressie, sexuele intimidatie e.d. worden opgenomen. Wij hebben op school een contactpersoon die geraadpleegd kan worden bij vragen betreffende de veiligheid van uw kind. De contactpersoon kan, indien nodig, de externe vertrouwenspersoon van het bestuur inschakelen.

Terug naar boven