van Reenenschool

Spaansche Pad 1 1861 LM Bergen (Noord-Holland)

  • We gaan er voor. Beweging en plezier en leren gaan heel goed samen.
  • Intrinsieke motivatie voor taal en lezen bevorderen.
  • Ons prachtige gebouw nodigt uit tot bewegen.
  • Bij het werken met thema's hoort ook de natuur. Niet alleen het bos rond de school, maar ook onze schooltuin.

In het kort

Toelichting van de school

Het is belangrijk dat kinderen met plezier en in vertrouwen naar school gaan. De kinderen voelen zich veilig en geaccepteerd. Leerkrachten en kinderen vertrouwen elkaar. De kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs tot volwaardige, evenwichtige individuen. De kinderen ontwikkelen zich op cognitief, sportief en sociaal emotioneel gebied op eigen niveau en krijgen volop de kans hun talenten te gebruiken. Wilt u meer weten? Aarzel dan niet en maak een afspraak met de directie voor een kennismakingsgesprek. Wij willen graag onze school en manier van werken aan u laten zien.

Wij zijn een Vreedzame School. Ieder kind is bij ons welkom.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbare Basisschool
  • DaVinci wereld oriëntatie
  • sport en beweging, trots
  • Vreedzame school
  • nieuwsgierig zijn en blijven

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is de laatste jaren gedaald. Dit heeft te maken met het gering aantal geboorten in de gemeente Bergen en de vijf basisscholen die de leerlingen moeten verdelen. De spoeling is dun. Onze ouders zijn tevreden over het gegeven onderwijs. De eindresultaten zijn naar volle tevredenheid. Schooljaar 2022-2023 starten wij met 117 leerlingen, verdeeld over vijf reguliere groepen en twee taalklassen.

In ons gebouw is tevens een peutergroep (de Boskabouters) en buitenschoolse opvang. Dit wordt georganiseerd door " Alles Kits" . 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
71
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In verband met de corona maatregelen hebben wij een periode van augustus tot en met december 2020 ingesteld om met een continurooster te werken. Sinds die tijd zijn wij het continurooster blijven gebruiken. In november/december is een vragenlijst uitgezet naar de ouders om te peilen in hoeverre de ouders tevreden zijn met het continurooster. N.a.v. die uitkomsten is in overleg met het team en de medezeggenschapsraad en na goedkeuring van de medezeggenschapsraad, besloten het continurooster definitief te blijven hanteren. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij hebben op school een contactpersoon die geraadpleegd kan worden bij vragen betreffende de veiligheid van uw kind. De contactpersoon kan, indien nodig, de externe vertrouwenspersoon van het bestuur inschakelen.

Meerdere onderdelen zoals bijvoorbeeld de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, de klachtenregeling, privacyverklaring, etc. staan op onze website als bijlage bij het schoolplan.

Terug naar boven