van Reenenschool

Spaansche Pad 1 1861 LM Bergen (Noord-Holland)

  • We gaan er voor. Beweging en plezier en leren gaan heel goed samen.
  • Intrinsieke motivatie voor taal en lezen bevorderen.
  • Ons prachtige gebouw nodigt uit tot bewegen.
  • Bij het werken met thema's hoort ook de natuur. Niet alleen het bos rond de school, maar ook onze schooltuin.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het nieuwe tevredenheidsonderzoek is in maart 2023 afgenomen. De resultaten worden ook op de website gepubliceerd: www.vanreenenschool.nl

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In februari / maart van 2023 hebben wij onder ouders en leerlingen van groep 6, 7 en 8 het tevredenheidsonderzoek van Vensters-PO verspreid. Van de leerlingen hebben alle leerlingen de vragen beantwoord. Van de bevraagde gezinnen heeft 68 % de vragenlijst beantwoord. De uitslag kunt u vanaf mei 2023 vinden op onze site en bij Scholen op de kaart..

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven