van Reenenschool

Spaansche Pad 1 1861 LM Bergen (Noord-Holland)

  • onze school gezien vanaf het schoolplein
  • groep 7 start met het thema Indianen
  • in de hal presenteren de groepen beurtelings hun thema: Hier groep 1,2 met het kunstmuseum.
  • 2 x per jaar gaan wij met vrijwilligers aan de slag met het plein, het groen rondom de school en de school zelf.
  • Natuurlijk besteden wij veel aandacht aan techniek. Hier de voorbereidingen voor deelname aan de Lego League.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht verlof heeft of ziek is wordt de klas opgevangen door een partimeleerkracht die op de betreffende dag niet werkt. Wanneer dit niet lukt wordt een beroep gedaan op de invalpool. ISOB heeft een eigen invalpool. Wanneer beide mogelijkheden niet toereikend zijn, worden de leerlingen verdeeld over de andere groepen. Omdat het programma van de leerlingen wekelijks wordt gepland kunnen de leerlingen het geplande werk meenemen en in de 'gastgroep' maken. Mocht deze wijze van opvangen langer duren dan een week, dan wisselen we de leerkracht uit een andere groep en wordt een andere groep opgedeeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Van Reenenschool werkt met 6 leerstofjaargroepen: groep 1/2, 3/4, 5, 6, 7 en 8

De 2 kleutergroepen zijn gemengd: 4,5 en 6 jarigen. De gemiddelde groepsgrootte is in de onderbouw rond de 20, en de midden- bovenbouw rond de 24 a 25 leerlingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden onderwijs voor alle kinderen en zoeken daarbij naar hun talenten zodat ze daarmee kunnen excelleren. Vanuit die positieve beleving sluiten wij aan op de ontwikkelpunten. Natuurlijk bieden wij een basis aan voor alle kinderen, maar vanuit die basis gaan we naar het passende niveau van het kind. DaVinci is daarbij voor veel kinderen een perfecte mogelijkheid om te laten zien wat ze kunnen. Iedereen gaat dan namelijk opzoek naar zijn /haar eigen interesse en mogelijkheden. Nieuwsgierigheid wordt beloond. Hard werken op prijs gesteld.

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben door taalachterstand of b.v. dyslexie krijgen hulp van onze onderwijsassistent of intern begeleider. In sommige gevallen kunnen wij een beroep doen op een zorgarrangement van het samenwerkingsverband zodat wij extra leerkracht uren kunnen inzetten voor bijzondere ondersteuning.

Door de jarenlange ervaring met opvang van kinderen met een vreemde taalachtergrond, kunnen wij voor die kinderen veel betekenen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven