De Franciscus

Kerklaan 12 2121 VE Bennebroek

  • Enorm  trots zijn wij op ons nieuwe onderkomen
  • In mei 2014 is onze volledig nieuw gebouwde en ingerichte school geopend.
  • Het team van De Franciscus Onderwijs komt elke dag met veel plezier en motivatie de leerlingen begeleiden bij het leerproces!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom het Schoolvenster van de Sint Franciscusschool in Bennebroek. Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig hebben wij een toelichting bij de cijfers en feiten gegeven. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Wilt u meer informatie over onze school, dan nodig ik u van harte uit voor een gesprek en een rondleiding op onze school.

Met vriendelijke groet,

Suzanne van Beek
Schoolleider

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Divers
  • Positief
  • Ontspannen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
195
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven