De Franciscus

Kerklaan 12 2121 VE Bennebroek

 • Het gebouw zorgt ook voor openheid, een welkom gevoel en buiten ruimte om te spelen en leren.
 • Bij feestelijkheden, zoals de opening van het schooljaar, hijsen we de vlag met de hele school en zingen we het schoollied.
 • O.a. met een drone maakten we met de hele school een prachtig presentatiefilmpje over hoe wij werken!

In het kort

Toelichting van de school

De Franciscus biedt eigentijds onderwijs met volop mogelijkheden om te leren over jezelf en over de wereld!
Wij geven de wereldoriëntatie vakken vorm in thema's met de werwijze van VierKeerWijzer. De digitale leeromgeving van Snappet vanaf groep 4 maakt oefenen op leerlijnen mogelijk.
Zo wordt leren op niveau of passend bij de leervoorkeur van de leerling vaak mogelijk. Dat maakt leren nog leuker!

Een goed pedagogisch klimaat, motivatie, eigenaarschap van kinderen en de ouder als educatieve partner vinden wij belangrijk. 

Ik nodig u van harte uit een afspraak te maken voor een rondleiding op onze school.

Met vriendelijke groet,
namens team De Franciscus,
Suzanne van Beek, Schoolleider

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Divers
 • Positief
 • Ontspannen
 • Leren over jezelf en de wereld
 • Basisvakken en andere talenten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Franciscus is een middelgrote school. Er zijn 8 groepen. Twee kleutergroepen (groep 1-2) en verder van alle groepen één.
We werken vanaf groep 3 in enkelvoudige groepen. Combinatieklassen maken is niet nodig.  

Het leerlingaantal ligt rond de 200 leerlingen.
Het aantal leerlingen per groep verschilt. We streven naar groepen van 28 leerlingen.

Met de bouw van enkele nieuwbouwwijken komen er ook nieuwe leerlingen op De Franciscus. Ook zien we regelmatig nieuwe gezinnen komen, doordat zij naar Bennebroek verhuizen. Niet in alle groepen is plaats voor nieuwe leerlingen. We bekijken altijd of een nieuwe leerling past in de groep en of wij passend onderwijs kunnen blijven bieden aan alle leerlingen.

Onze school staat goed bekend. Het is belangrijk tussen de tweede en derde verjaardag van uw kind een aanmelding te doen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
194
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wat staat er in het veiligheidplan?

Kinderen, ouders en personeel moeten in een veilige omgeving kunnen werken en leren. De school heeft hiervoor een veiligheidsplan opgesteld. Hierin wordt beschreven welke afspraken zijn gemaakt om de fysieke en sociale veiligheid op school te garanderen, om onveilige situaties te voorkomen en hoe te handelen bij een incident.

Denk bij fysieke veiligheid bijvoorbeeld aan hygiëne, veilige speeltoestellen en ontruiming bij een calamiteit. Sociale veiligheid gaat over privacy, omgangsvormen, het voorkomen van (online) pesten, seksuele intimidatie, geweld of discriminatie. 

Het veiligheidsplan is opgesteld met instemming van de GMR en op organisatieniveau verder uitgewerkt met instemming van de MR. Ieder jaar evalueren wij het veiligheidsplan en nemen we actie als we vinden dat dit nodig is. Deze evaluatie bespreken wij ook met de MR. 

Onderliggende protocollen zijn te vinden op www.jl.nu/ouders:

 • Gedrag- en pestprotocol
 • Gedragsprotocol ouders
 • IBP beleid en privacyreglement
 • Gedragscode ten aanzien van het gebruik van Internet, Sociale Media en BYOD
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Kind, school en scheiding

Terug naar boven