De Franciscus

Kerklaan 12 2121 VE Bennebroek

  • Het team van De Franciscus Onderwijs komt elke dag met veel plezier en motivatie de leerlingen begeleiden bij het leerproces!
  • Het gebouw zorgt ook voor openheid, een welkom gevoel en buiten ruimte om te spelen en leren.
  • Bij feestelijkheden, zoals de opening van het schooljaar, hijsen we de vlag met de hele school en zingen we het schoollied.
  • O.a. met een drone maakten we met de hele school een prachtig presentatiefilmpje over hoe wij werken!

In het kort

Toelichting van de school

De Franciscus biedt eigentijds onderwijs met volop mogelijkheden om te leren over jezelf en over de wereld! Wij gebruiken methodieken van het thematisch werken van VierKeerWijzer, de digitale leeromgeving van Snappet vanaf groep 4.
Zo wordt leren op niveau of passend bij de leervoorkeur van de leerling vaak mogelijk. Dat maakt leren nog leuker!
Zorg voor een goed pedagogisch klimaat, motivatie, eigenaarschap van kinderen en de ouder als educatieve partner vinden wij belangrijk. 

Ik nodig u van harte uit voor een gesprek en een rondleiding op onze school.

Met vriendelijke groet,
namens team De Franciscus,

Suzanne van Beek, Schoolleider

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Divers
  • Positief
  • Ontspannen
  • Leren over jezelf en de wereld
  • Basisvakken en andere talenten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Franciscus is een middelgrote school. Er zijn 8 groepen. Twee kleutergroepen (groep 1-2) en verder van alle groepen één.
We werken vanaf groep 3 in enkelvoudige groepen. Combinatieklassen maken is niet nodig.  

Het leerlingaantal ligt net onder de 200 leerlingen. We verwachten de komende jaren te groeien tot net boven de 200 leerlingen.
Het aantal leerlingen per groep verschilt. Meestal rond de 27 a 28 leerlingen.

Met de bouw van enkele nieuwbouwwijken komen er ook nieuwe leerlingen op De Franciscus. Ook zien we regelmatig nieuwe gezinnen komen, doordat zij naar Bennebroek verhuizen.

Niet in alle groepen is plaats voor nieuwe leerlingen. We bekijken altijd of een nieuwe leerling past in de groep en of wij passend onderwijs kunnen blijven bieden aan alle leerlingen.

Onze school staat goed bekend. Het is belangrijk rond de tweede verjaardag van uw kind een aanmelding te doen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
195
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven