De Franciscus

Kerklaan 12 2121 VE Bennebroek

  • Het gebouw zorgt ook voor openheid, een welkom gevoel en buiten ruimte om te spelen en leren.
  • Bij feestelijkheden, zoals de opening van het schooljaar, hijsen we de vlag met de hele school en zingen we het schoollied.
  • O.a. met een drone maakten we met de hele school een prachtig presentatiefilmpje over hoe wij werken!

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De leerlingen van De Franciscus voelen zich veilig op school. 

Eenmaal per jaar meten wij op de Franciscus middels een vragenlijst de veiligheidsbeleving van de leerlingen van de groepen 6 tot en met 8. Op de Franciscus wordt d.m.v. wekelijkse lessen van de Kanjertraining preventief aandacht besteed aan de sociale veiligheid. 


Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Na de bewogen tijden met lockdowns en ouders buiten de school is het team van De Franciscus blij dat de ouders aangeven tevreden te zijn. Er komt uit de respons geen bijzondere algemene aandachtspunten naar boven.

Voor ons team staat de triade van ouder-kind-school komend schooljaar extra op de agenda, omdat we dat contact, zeker na deze Corona-periode, heel belangrijk vinden.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven