Kindcentrum de Uilenburcht

F J J Dreweslaan 1 9686 NG Beerta

  • We willen onderwijs geven waarin alle kinderen uit Beerta welkom zijn.
  • Op de kapstokken een bonte verzameling jassen van de kleurrijke groep leerlingen.
  • We beschikken over een ruim schoolplein waar heerlijk gespeeld kan worden op de speeltoestellen en rondom onze oude boom.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De kinderen van groep 6,7 en 8 geven de school wederom een mooi cijfer. 

o Over de school zeggen de kinderen het volgende, ze vinden het er leuk, ze hebben veel contact met hun klasgenoten en vinden het leuk in de klas.

o Er heerst een fijne sfeer in de groepen zowel tijdens de vrije situaties als de meer gestructureerde.

o Over de lessen op school zeggen de kinderen het volgende, de kinderen zijn tevreden over wat ze leren op school, ze vinden de regels duidelijk,

o Over de uitleg zeggen ze het volgende, ze zijn erg tevreden met de uitleg van de juffen, de kinderen vindt dat ze goede feedback krijgen van de juffen en ze vinden dat ze goed worden geholpen.

o Over veilig voelen op en rond de school zeggen de kinderen het volgende, de kinderen voelen zich onder schooltijd veilig op school en het plein, na schooltijd voelt niet iedereen zich op het plein veilig.

o Over gepest worden en vervelende dingen (zelf meemaken) zeggen de kinderen het volgende, er wordt bijna nooit tot helemaal niet gepest. (de kinderen weten goed het verschil tussen ruzie, pesten en plagen).

o Op de Uilenburcht worden volgens de kinderen bijna nooit tot helemaal nooit spullen gestolen, spullen expres stukgemaakt, kinderen buitengesloten of kinderen expres pijn gedaan.


Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders van onze school honoreren de school met een 7,6. 

Obs de Uilenburcht scoort als school een 3,18. Daarmee scoort de school voldoende. De respons op de Vragenlijst was 53%: 45 van de 85 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is goed; de Vragenlijst werd door veel respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een heel goed beeld van haar kwaliteit.

We vinden het jammer dat bepaalde ontwikkelingen binnen de school onopgemerkt zijn gebleven voor de ouders, zoals bijvoorbeeld: Het werken vanuit de groeimindset, met ateliers en een na-schoolaanbod middels Tijd voor toekomst. Het is aan ons om daar meer over te vertellen aan ouders en ze meer mee te nemen in deze verandering.

Leeropbrengsten zijn belangrijk, maar als school richt je je op veel meer dan dat. Leerlingen die zich bijvoorbeeld niet veilig voelen, niet uitgedaagd ofniet begrepen, halen niet het beste uit zichzelf naar boven.Hoe tevreden leerlingen en ouders zijn, is voor scholen een belangrijk gegeven. En een tevreden leerling en ouder zijn bovendien de beste visitekaartjesdie je je als school kunt wensen. Wij zijn met recht trots op de uitslag van de vragenlijst en herkennen ons hier zeer zeker in.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven