Basisschool De Horizon

Marijkelaan 3 9781 EG Bedum

  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben in november 2022 een leerlingentevredenheidsonderzoek ingevuld.

Het gemiddelde cijfer dat de leerlingen van groep 6, 7 en 8 gaven was een 8,0.

De kinderen gaven in dit onderzoek aan zich veilig te voelen op school. Sterke punten zijn: wat de kinderen leren op school, de duidelijke regels en de uitleg van de meester/juf. 

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2023 is er een oudertevredenheidsonderzoek uitgezet via DUO. Deze is door 41 ouders ingevuld. 

De ouders gaven de school een 7,7 als gemiddeld rapportcijfer.

Het gevoel van veiligheid dat hun kind ervaart (8.5) en het plezier waarmee hun kinderen naar school gaan (8.2) wordt door ouders als zeer positief beoordeeld. Ook zijn ouders tevreden over wat hun kind leert (8.1)

Het aandachtspunt dat uit het tevredenheidsonderzoek naar voren kwam is de uitdaging die we bieden aan de kinderen, om zich maximaal te ontwikkelen. Dit aandachtspunten hebben we in het afgelopen schooljaar al opgepakt en zal een vervolg krijgen.

Er worden geen items als onvoldoende beoordeeld.


Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven