CBS De Vrijenburg

Vrijenburglaan 61 2994 CD Barendrecht

  • Onze leerlingen van groep 1/2 gaan op bezoek bij een supermarkt om te leren wegen en afrekenen.
  • Uitvoering van het kerstverhaal. Alle groepen beelden een deel van het verhaal uit.
  • Sinterklaas heeft ieder jaar op 5 december tijd om bij ons op school langs te komen!
  • Tijdens het kamp van groep 8 verkleedt een groot deel van ons team zich tot vos.....

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Er is afgesproken met het bovenschools management dat er in 2017 - 2018 geen leerling tevredenheidspeiling wordt gehouden. 

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven