CBS De Vrijenburg

Vrijenburglaan 61 2994 CD Barendrecht

 • Onze leerlingen van groep 1/2 gaan op bezoek bij een supermarkt om te leren wegen en afrekenen.
 • Uitvoering van het kerstverhaal. Alle groepen beelden een deel van het verhaal uit.
 • Sinterklaas heeft ieder jaar op 5 december tijd om bij ons op school langs te komen!
 • De leerkrachten van onze school doen ieder jaar mee met de vossenjacht tijdens het kamp van groep 8.
 • Schoolfoto van CBS De Vrijenburg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Na herberekening is de gecorrigeerde CITO - score 535,3.

Deze herberekening is gebaseerd op de volgende feiten:

 • leerlingen die korter dan 2 jaar onze school bezoeken hoeven niet meegerekend te worden.
 • leerlingen die een andere test hebben gedaan zijn herberekend in de CITO - score.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari en juni nemen we de methode onafhankelijke toetsen af van Cito. Naast toetsen die bij het lesmateriaal horen (methode afhankelijke toetsen), bestaan er verplichte algemene toetsen. Hiermee vergelijken scholen de prestaties van hun leerlingen met leerlingen uit de rest van Nederland.

De resultaten zeggen iets over:

 • de vorderingen van de leerlingen
 • de kwaliteit van onderwijs van de school. 

Sinds het schooljaar 2014-2015 zijn wij als school verplicht om met een leerlingvolgsysteem (LVS) te werken. Wij werken met ParnasSys. In ParnasSys houden wij de vorderingen en resultaten van de leerlingen bij. Het gaat hierbij om de individuele leerling, maar ook van de groep en de school. Dit gebeurt in elk geval voor Nederlandse taal en rekenen/wiskunde.

In groep 1/2 observeren wij de leerlingen vooral. Deze observaties registreren wij in een observatiesysteem van KIJK! KIJK! is een observatiesysteem waarmee we:

 • de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 6 jaar in kaart brengen;
 • een daarop afgestemd aanbod ontwerpen;
 • monitoren wat het effect daarvan is op de ontwikkeling van de kinderen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren zien we een stijgende lijn in de schooladviezen richting HAVO/ VWO.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven