CBS De Vrijenburg

Vrijenburglaan 61 2994 CD Barendrecht

  • Onze leerlingen van groep 1/2 gaan op bezoek bij een supermarkt om te leren wegen en afrekenen.
  • Uitvoering van het kerstverhaal. Alle groepen beelden een deel van het verhaal uit.
  • Sinterklaas heeft ieder jaar op 5 december tijd om bij ons op school langs te komen!
  • De leerkrachten van onze school doen ieder jaar mee met de vossenjacht tijdens het kamp van groep 8.
  • Schoolfoto van CBS De Vrijenburg

In het kort

Toelichting van de school

Deze site is bedoeld voor ouders om vooral praktische informatie te vinden over onze school. Denk hierbij aan ons onderwijs, de schooltijden of onze leerresultaten.

Wilt u meer informatie? Wees vrij om contact met ons op te nemen voor een afspraak; wij informeren u graag persoonlijk. 

Hartelijke groet,

Daphne Kap

Directeur van CBS De Vrijenburg

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open christelijke identiteit
  • Uitdagende leeromgeving
  • Leren, groeien, stralen
  • Ouderbetrokkenheid
  • Leerkracht staat centraal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment hebben wij 16 groepen.

Ons groepsgemiddelde is ongeveer 23 leerlingen. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
350
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven