Basisschool Harlekijn

Dorpstraat 51 6095 AG Baexem

Schoolfoto van Basisschool Harlekijn

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van basisschool Harlekijn.

Dit Schoolvenster geeft u informatie over (de resultaten en opbrengsten van) onze basisschool Harlekijn.

Over Harlekijn gesproken... Een Harlekijn beweegt in de wind en op zoek is naar ruimte. Maar de betonnen omarming houdt de Harlekijn vast en biedt hem bescherming en houvast.  Dit is wat onze school kenmerkt: kinderen een houvast en bescherming bieden, maar basisschool Harlekijn wil meer: soms heeft hij de betonnen omarming niet nodig en wil hij ruimte. 

Binnen onze clusters, waarin we nauw samenwerken en talenten optimaal willen benutten, willen we dagelijks vorm en inhoud geven aan boeiend en bloeiend onderwijs. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kind centraal
  • Verbondenheid
  • Eigenaarschap
  • Professionaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven