Kindcentrum Houwingaham

Linteloostraat 1 9693 BG Bad Nieuweschans

  • Schoolfoto van Kindcentrum Houwingaham
  • Schoolfoto van Kindcentrum Houwingaham
  • Schoolfoto van Kindcentrum Houwingaham

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Burgerschap
  • Talentontwikkeling
  • Samenwerken
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum Houwingaham is een kleine dorpsschool in Bad Nieuweschans. Dit jaar zien we een daling in leerlingenaantal omdat er meerdere gezinnen gaan verhuizen o.a. richting de Blauwestad.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
64
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kindcentrum Houwingaham heeft wel buitenschoolse opvang op de locatie Drieborg, maar op het moment geen voorschoolse opvang. De opvang van de kinderen gebeurt in het dorp door gastouders (Kinderopvang Monique) of in op de school in Drieborg door BSO 'de witte tovertuin'. De kinderen die gebruik maken van de BSO worden opgehaald door de leidster van de BSO, nl. Roza Pretz.  De school werkt met een continurooster waardoor er geen tussenschoolse opvang nodig is. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven