Kindcentrum Houwingaham

Linteloostraat 1 9693 BG Bad Nieuweschans

  • Schoolfoto van Kindcentrum Houwingaham
  • Schoolfoto van Kindcentrum Houwingaham
  • Schoolfoto van Kindcentrum Houwingaham

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Burgerschap
  • Talentontwikkeling
  • Samenwerken
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum Houwingaham is een kleine dorpsschool in Bad Nieuweschans. De laatste jaren zien we een lichte stijging van het leerlingenaantal. Dit kan verklaard worden doordat de huizenmarkt nu ook in Oost- Groningen aantrekt waardoor er de laatste tijd meerdere gezinnen zijn komen wonen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84
Landelijk gemiddelde
222

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kindcentrum Houwingaham heeft op het moment geen voorschoolse en naschoolse opvang. De opvang van de kinderen gebeurt in het dorp door gastouders (Kinderopvang Monique) of in Drieborg (Gisela's kinderopvang). De school werkt met een continurooster waardoor er geen tussenschoolse opvang nodig is. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven