PCBS Gaspard de Coligny

De Oude Werf 5 A 3741 CS Baarn

Schoolfoto van PCBS Gaspard de Coligny

In het kort

Toelichting van de school

De Gaspard de Coligny is een gezellige, christelijke basisschool in een mooi modern gebouw in Baarn. Wij werken vanuit onze kernwaarden vertrouwen, openheid, veelzijdigheid, ondernemen en ontdekken en hechten veel waarde aan het werken aan autonomie en zelfstandigheid. 

Omgaan met elkaar doen we vanuit christelijke waarden en normen die wij onze leerlingen graag meegeven. Veiligheid en betrokkenheid vinden wij belangrijk zodat de leerlingen en hun ouders zich gezien weten. 

Bij ons leren kinderen niet alleen uitstekend lezen, rekenen en schrijven maar ook onderzoeken, creëren en ontwerpen, hun muzikale en creatieve talenten ontdekken en samenwerken. 

Wees welkom om eens binnen te stappen!

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Doelgericht werken
  • Spelend en bewegend leren
  • Betrokkenheid
  • Autonomie
  • Groei; leren leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
178
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de toekomst is het mogelijk dat we samen met de ouders en de MR onderzoeken wat de meerwaarde is van een overgang naar een vijf gelijke dagen model voor de kwaliteit van het onderwijs. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De regeling rondom de vertrouwenspersoon voor personeel is voor onze school geregeld op bestuursniveau. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor medewerkers en ouders. De vertrouwenspersoon voor het personeel is geen medewerker van de school. Er zijn afgelopen schooljaar wel twee personen opgeleid tot vertrouwenspersoon binnen de school voor leerlingen. 

Terug naar boven