PCBS Gaspard de Coligny

De Oude Werf 5 A 3741 CS Baarn

Schoolfoto van PCBS Gaspard de Coligny

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Een keer per jaar nemen wij bij de leerlingen de veiligheidsmonitor af. De kinderen geven aan zich veilig te voelen op de Gaspard. Ieder jaar besteden we veel aandacht bij de start van het cursusjaar aan de groepsvorming en daar zien we de rest van het jaar het resultaat van. Wanneer er twijfel bestaat over de veiligheid van leerlingen, wordt de coördinator ingezet om de veiligheid te vergroten.  
Tevredenheid
7,7

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven