Amalia Astroschool voor Christelijk Basisonderwijs

Parkstraat 30 3743 EE Baarn

  • Schoolfoto van Amalia Astroschool voor Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Amalia Astroschool voor Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Amalia Astroschool voor Christelijk Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Amalia Astroschool!

Onze school behoort met 9 andere scholen tot de Stichting PCBO Baarn-Soest. De school bestaat sinds 1910 en ook het historische schoolgebouw is al meer dan 100 jaar oud. Onze school bevindt zich in het centrum van het dorp, vlakbij de Laanstraat. De missie van de school luidt 'Samen op eigen wijze'. In 'samen' zit de verbondenheid met elkaar waar we veel waarde aan hechten en in 'eigen wijze' de erkenning van verschillen tussen kinderen. De ouders van onze leerlingen zien we als zeer belangrijke partners in het ontwikkelingsproces van het kind dat we als school en gezin zo goed mogelijk willen begeleiden.De naam van de school hebben we te danken aan de samenvoeging van de Amalia kleuterschool met de Dr. Astro (lagere) school in 1985. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Amalia Astro. Deze gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van de school zelf. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Uitdagend
  • Professioneel
  • Betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Amalia Astroschool is een middel grote basisschool. Het leerlingenaantal schommelt jaarlijks per oktober rond de 280 leerlingen en vertoont daarmee een stabiel beeld. Als de grootte van het gebouw dit zou toelaten was het aantal leerlingen een stuk hoger. De leerlingen die onze school bezoeken komen uit heel Baarn. De groepsgrootte kan variëren van 22 tot 30 leerlingen. Dit is afhankelijk van veel factoren. Er zijn in totaal 11 groepen. Omdat er sprake is van 8 leerjaren, kunnen we om de drie jaar een parallelgroep creëren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
266
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven