Amalia Astroschool voor Christelijk Basisonderwijs

Parkstraat 30 3743 EE Baarn

  • Schoolfoto van Amalia Astroschool voor Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Amalia Astroschool voor Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Amalia Astroschool voor Christelijk Basisonderwijs

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt er een leerlingtevredenheidspeiling gehouden. Dit is een algemene peiling die vanuit een landelijke lijst komt (Panassys/WMK) en twee keer per jaar wordt er een peiling via ZIEN! gehouden onder de groepen 5 t/m 8 naar het sociaal welbevinden van de groepen.

In het kwaliteitsonderzoek van WMK van 2019 gaven leraren veiligheid een 3,69 (Goed) en ouders het schoolklimaat een 3,25 (Voldoende). 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Elke 2 jaar wordt er een oudertevredenheidspeiling gehouden. De vragen die worden gesteld komen uit Parnassys/WMK Dit zorgt er voor dat er een landelijke benchmark kan worden samengesteld. De meeste vragen komen overeen met de vragen die aan leerlingen worden gesteld. Dit geeft ons als school een beeld of hierin informatie wordt door gegeven door kinderen aan ouders. Ook zien we in de beide scores of deze vergelijkbaar zijn en betrouwbaar. 

Amalia Astroschool scoort als school een 3,42. Daarmee scoort de school ruim voldoende. De respons op de Vragenlijst was 44%: 155 van de 353 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. De respons geeft een vertekend beeld doordat beide ouders een vragenlijst toegestuurd hebben gekregen maar vaak één ouder heeft geantwoord. Onze school heeft 192 gezinnnen weervan 155 ouders hebben geantwoord. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven