Basisschool De Diamant

Hertog van Gelrestraat 47, Huisvesting groepen 1 t/m 5 5991 BN Baarlo (Limburg)

  • Burgemeester Delissen in gesprek met de leerlingen tijdens de feestelijke opening in september 2017
  • Elk jaar ontvangen we Sinterklaas en zijn Pieten op onze school
  • We werken veel samen met Brassband en Fanfare. Zij verzorgen diverse projecten op school
  • We zetten moderne media in om ons onderwijs vorm te geven

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Periodiek voert elke school van Kerobei een tevredenheidsonderzoek uit onder leerlingen, ouders en medewerkers. In juni 2018 is het laatste onderzoek geweest. Een gedetailleerd verslag kunt u inzien op school. 

Daarnaast nemen wij jaarlijks een vragenlijst af bij kinderen van groep 6 t/m 8 gericht op het welbevinden van onze leerlingen. Ook deze resultaten zeggen iets over de tevredenheid en het welbevinden van leerlingen. 

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Periodiek voert elke school van Kerobei een tevredenheidsonderzoek uit onder leerlingen, ouders en medewerkers. In april 2022 heeft het laatste oudertevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. 
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven