De Sprankeling

Buitenroede 12 1633 GZ Avenhorn

  • Co√∂peratief leren en bewegend leren zorgen voor dynamisch onderwijs met veel leerkansen. Dit doen we zowel in de stamgroepen als daarbuiten.
  • Persoonsontwikkeling van kinderen staat centraal, evenals het verwerven van kennis en vaardigheden. Ze zijn betrokken bij hun ontwikkeling.
  • Door samen duidelijk doelen op te stellen en succescriteria te formuleren weten de kinderen wat er van ze verwacht wordt.
  • In onze veilige omgeving met rust, structuur en duidelijke afspraken zorgen we voor geborgenheid.
  • Kinderen hebben samen plezier in het leren op De Sprankeling. Ze weten dat je fouten mag maken, van proberen kun je leren.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
6,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven