De Sprankeling

Buitenroede 12 1633 GZ Avenhorn

  • De Droomgaard nog in aanbouw.
  • Bewegend leren vinden wij heel erg belangrijk, daarom zijn de kinderen regelmatig ook buiten te vinden.
  • Wij hebben twee buitenklassen op ons prachtige speelplein.
  • Een indruk van de verschillende ruimtes in onze school en het buitengebied.
  • Wij zorgen dat kinderen op heel veel verschillende manieren leren.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Sprankeling, een katholieke school met 386 leerlingen in Avenhorn. De Sprankeling bestaat sinds 1 augustus 2021 en is een fusie tussen De Overhaal uit Avenhorn en de Jozefschool uit De Goorn. De Sprankeling is gevestigd in de Droomgaard, samen met basisschool de Ieveling en kinderopvang Berend Botje. Tussen alle organisaties is een nauwe samenwerking. De gegevens op deze site zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen
  • vorming & ontwikkeling
  • eigenaarschap
  • plezier
  • geborgenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
346
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In elke groep worden aan het begin van het schooljaar met de groep klassenregels opgesteld.

Doordat we in een nieuw gebouw met 2 andere organisaties zitten, is het schoolveiligheidsplan nog in ontwikkeling. Er is wel een bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan aanwezig.

Terug naar boven