De Sprankeling

Buitenroede 12 1633 GZ Avenhorn

 • De Droomgaard nog in aanbouw.
 • Bewegend leren vinden wij heel erg belangrijk, daarom zijn de kinderen regelmatig ook buiten te vinden.
 • Wij hebben twee buitenklassen op ons prachtige speelplein.
 • Een indruk van de verschillende ruimtes in onze school en het buitengebied.
 • Wij zorgen dat kinderen op heel veel verschillende manieren leren.

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit rond de 40 personeelsleden. Het Sprankelteam bestaat uit ondersteunend personeel, schoonmaakpersoneel, leerkrachten, intern begeleiders en directie.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In deze tijd van corona zal het meer voorkomen dan anders dat leerkrachten niet op school mogen werken. Wij zullen op dan een invaller gaan zoeken. Als er geen invaller beschikbaar is via de invalpool, worden de volgende stappen ondernomen:

 1. De directie heeft een schema waarop staat wie, welke dag kan/wil invallen in welke groep. Deze mensen worden gebeld. Dit kunnen leerkrachten van onze school zijn, ouders van onze school met een onderwijsbevoegdheid of gepensioneerde leerkrachten.
 2. Een leerkracht die deze dag geen lesgevende taken heeft, gaat voor de groep. Dit gebeurt maximaal 1 van de 5 dagen dat de leerkracht is vrijgeroosterd.
 3. De kinderen mogen thuis blijven. De ouders horen dit zo snel mogelijk via de mail en Parro. Kinderen die niet thuis, bij de oppas of een vriendje/vriendinnetje kunnen zijn, mogen bij uiterste nood naar school komen. Er wordt bijgehouden wanneer, welke groep thuis is. Als het te vaak dezelfde groep is, kan het zijn dat we leerkrachten intern doorschuiven naar een andere groep, zodat het “leed” gespreid wordt.

Als een leerkracht niet op school mag werken, door de richtlijnen rondom corona, kan het zijn dat er digitaal onderwijs wordt gegeven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepen 3 t/m 8 hebben een intensieve samenwerking met hun parallelgroep (groep 5a met 5b, groep 6a met 6b etc). Dit betekent dat kinderen instructie kunnen krijgen van verschillende leerkrachten op het niveau wat bij het kind past. Kinderen werken en leren zowel in hun stamgroep als op het leerplein. 

De groepen 1/2 werken ook intensief samen. De groep van Rolinka/Chantal werkt samen met de groep van Rian en de groep van Jamie met de groep van Roswitha. Alle kinderen maken gebruik van de hoeken op het gezamenlijke leerplein.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Deze tijdstabel geeft een grove indicatie van onze lesinvullingen. Voor de exacte tijden verwijzen wij u door naar de groepsleerkracht. Wij hebben onder lezen ook de taaltijd gevoegd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De tijd die bij het vak taal staat, is inclusief het leesonderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op onze school is er aanbod voor:

 • dyslexie
 • hoog- en meerbegaafdheid
 • gedifferentieerde instructie
 • laagbegaafdheid

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Dit is vanaf het schooljaar 2021-2022.

Terug naar boven