WereldKidz Pirapoleon

Schoolweg 16 3711 BP Austerlitz

  • Schoolfoto van WereldKidz Pirapoleon
  • Schoolfoto van WereldKidz Pirapoleon
  • Schoolfoto van WereldKidz Pirapoleon
  • Schoolfoto van WereldKidz Pirapoleon
  • Schoolfoto van WereldKidz Pirapoleon

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is onderdeel van WereldKidz (Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland). WereldKidz verzorgt het openbaar basisonderwijs op 32 schoollocaties, waaronder een school voor speciaal onderwijs (SO) en een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De basisscholen van WereldKidz staan in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist.

WereldKidz is een actief samenwerkende stichting. Op alle lagen binnen de stichting werken én leren we samen. Zie ook www.wereldkidz.nl.

WereldKidz kent een raad van toezicht bestaande uit 5 leden. De dagelijkse leiding van WereldKidz is handen van de voorzitter van het college van bestuur: Wubbo J. Wever.

De adresgegevens van de stichting zijn:

WereldKidz
Postbus 344
3700 AH Zeist
Telefoon 030-6969100
E-mail info@wereldkidz.nl

Bezoekadres: Laan van Vollenhove 3279 (ingang D), 3706 AS  Zeist


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Talent
  • Zelf verantwoordelijk
  • Samenwerken
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

WereldKidz Pirapoleon is de enige school in Austerlitz. Austerlitz is een klein, levendig dorp in een bosrijke omgeving met een rijk verenigingsleven. De Pirapoleon is een openbare basisschool die open staat voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond.

Het aantal leerlingen op onze school is de laatste jaren toegenomen. De Pirapoleon had op 1 januari 2024 150 leerlingen en groeit nog steeds.

Ouders kunnen hun kind via de website pirapoleon.wereldkidz.nl op de interesselijst laten plaatsen. De Pirapoleon hanteert een kennismakingsprocedure alvorens een kind wordt ingeschreven. Zowel voor de nieuwe ouders als voor de school is het van belang om wensen en mogelijkheden zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en het verwachtingspatroon helder te krijgen.

Kort voordat een kind op school start worden de wenmomenten door de leerkracht met de ouders afgestemd. De Pirapoleon heeft geen wachtlijst, maar wij adviseren ouders wel om hun kind rond de derde verjaardag van het kind via de website op de interesselijst te laten zetten. Dat is fijn voor de school, want dan kunnen wij hierop inspelen wat betreft de formatie én de capaciteit van het gebouw.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
149
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

WereldKidz Pirapoleon kent een goede overblijfmogelijkheid. KMN Kind & Co verzorgt de tussenschoolse opvang. Hier maken gemiddeld 70 leerlingen per dag gebruik van. (www.kmnkindenco.nl)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op school hebben we met het team en de kinderen duidelijke afspraken gemaakt hoe we met elkaar omgaan tijdens werken, leren en spelen. De concrete afspraken hangen duidelijk zichtbaar in de school. Respect, samenwerken en verantwoordelijkheid zijn de gedeelde waarden binnen WereldKidz. Wij verwachten van ouders dat zij binnen de school en in contact met onze medewerkers communiceren en handelen in lijn met onze schoolwaarden, regels en afspraken. 

Terug naar boven