WereldKidz Pirapoleon

Schoolweg 16 3711 BP Austerlitz

  • Schoolfoto van WereldKidz Pirapoleon
  • Schoolfoto van WereldKidz Pirapoleon
  • Schoolfoto van WereldKidz Pirapoleon
  • Schoolfoto van WereldKidz Pirapoleon
  • Schoolfoto van WereldKidz Pirapoleon

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Bijna alle kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben de vragenlijst leerlingtevredenheid 2023-2024 ingevuld. Op een enkele leerling na, krijgt de school van hen een rapportcijfer van 7 en hoger. Er zijn zelfs leerlingen die de school een 10 geven! Er komen ook minder positieve punten naar voren vanuit de antwoorden. Deze punten nemen wij heel serieus en wij gaan hier extra aandacht aan besteden.
Tevredenheid
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 is er geen enquête oudertevredenheid afgenomen.
Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven